Archiwum dzienne poniedziałek, Luty 20, 2012

Więcej toalet!

Mieszkańcy miast mają liczne zastrzeżenia co do jakości życia, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Ostrze krytyki skierowane jest głównie w stronę zaniedbanej infrastruktury( częste narzekanie na dziurawe drogi, utrudniające jazdę samochodem )oraz braku dbałości o czystość( brudne budynki, dzikie wysypiska śmieci ).